ADR 1:3

ADR 1.3 Utbildning för dig som hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods

Mål/syfte: Utbildningen ska vara anpassad till personernas ansvarsområde och arbetsuppgifter. Gäller för personal som är anställd av leverantören eller avsändaren, personal som lastar/lossar farligt gods samt personal på speditörsföretag och skeppsklarerare.

Målgrupp: Alla delaktiga i Farligt godstransporter, ex lastare, lossare, lagerarbetare, ni som skriver dokument och ni som transporterar begränsade, värdeberäknade mängder

Kursinnehåll:

  • Skyddsplaner
  • Lagstiftning och föreskrifter
  • Regler om säkerhetsrådgivare
  • Ansvar för delaktiga i ADR-transporter
  • Klassindelning och risker med Farligt gods
  • Märkning och etikettering av kollin
  • Transporthandlingar
  • Undantag från ADR-transporter
  • Beräkning av ”Värdeberäknad mängd”
  • Brandkunskap

Kurstid: ca 8 tim

Pris: 2 300 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs. Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring: Fika + lunch +fika ingår, föranmäl behov av specialkost

Antal deltagare: Max 16 st.

Intyg: Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. Detta gäller i fem år och måste sedan förnyas.