Arbete på Väg (Nivå 1 & 2)

Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 (Nivå 1 & 2)

På trafikverkets objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enlig nivå 1,2,3A och 3B. På trafikverkets objekt upphandlade efter 2018-10 gäller kompetenskrav enligt Steg 1.1,1.2 1.3, 2.1,2.2,2.3 samt 3.

Vi erbjuder nu APV (Arbete på väg) steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 som ger de teoretiska kunskaperna samt uppfyller även APV Nivå 1&2

Målgrupp /steg

steg 1.1 APV Grund (alla)

steg 1.2 Förare av väghållningsfordon grund

steg 1.3 Vägarbetare grund

steg 2.1 Förare av TMA fordon samt förare av fordon med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar

Innehåll steg 1.1 (Nivå 1) (film i förväg – kontrollfrågor vid kursstart)

 • Säkerhetsregler på vägarbetsplat
 • Olika zoner på vägarbetsplats
 • Info. om AML och AFS
 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende
 • Krockvåld
 • Roller och organisation på vägarbetsplats

Innehåll steg 1.2, 1.3 samt 2.1 (Nivå 2)

 • Tillämpliga delar i AML och AFS (1.2, 1.3)
 • Tillämpliga delar i TRVK/TRVR (1.2, 1.3)
 • Allmän kunskap i Trafikförfattningar (1.2, 1.3)
 • Risker med passerande fordon (1.2, 1.3)
 • Regler för fordon (1.2)
 • Vägmärken på fordon (1.2)
 • Olika vägarbetsplatser (1.2, 1.3)
 • Allmänt om barriärer och trafik buffert (1.3)
 • Arbeta som Lots** (1.2)
 • Skyddsfordon
  • Placering
  • Risker
  • Handhavande
 • Kontrollfrågor/kunskapstest (1.2,1.3, 2.1)
 • Info./förberedelser inför certifiering (2.1)

** För arbete som Lots och Vakt kan det krävas ytterligare teorikunskaper samt även praktiska kunskaper


Pedagogik

Del av 1.1 är en film före kurs, sedan mix av föreläsning, övnings frågor, grupparbeten, spel mm

Ingår

Film på internet före kurs, Kurs folder/material, intyg, lunch och fika.

 

Kurstid: min 8 timmar (+film som förkunskap)

Pris: 2 300 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs. Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring: Fika + lunch ingår, föranmäl behov av specialkost

Antal deltagare: Max 20st

Intyg

Efter avklarad utbildning och godkända test, utfärdas ett intyg på kompetens enl. Nivå 1 och 2, samt ett intyg till arbetsgivare på de teoretiska delarna i steg 1.1, 1.2, 1.3 samt 2.1 enligt vårt innehåll.

(Obs! på objekt med krav på kompetens enl. 2.1 krävs även cetifieringsprov på Trafikverkets förarprovskontor)