BAS - P/U

För att få en bra arbetsmiljö måste det Systematiska ArbetsMiljöarbetet (SAM) kombineras med en god säkerhetskultur

Arbetena innebär risker för egen personal men lika ofta risker för andra arbetstagare på bygg-arbetsplatsen. Därför måste arbeten ofta riskbedömas både enskilt och med hänsyn till den övriga byggprocessen.

Det är viktigt att varje företag/entreprenör utför en riskbedömning för sina arbeten och ger underlag till byggarbetsmiljösamordnaren. Riskbedömningarna blir både en viktig utgångspunkt för entreprenörens eget systematiska arbetsmiljöarbete och till den gemensamma arbetsmiljöplanen.

Kurstid: 1-5 dagar (beroende på förkunskaper)

Pris: från 3 500 – 15 000 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs. Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring: Fika + lunch ingår, föranmäl behov av specialkost

Mål/syfte: Få kunskap i hur arbetsmiljöfrågor ska styras hela vägen från planering till färdigställande av byggprojektet.

Målgrupp: Byggherrar, byggledare, platschefer, arbetsledare, projektörer, konsulter Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare mfl

Antal deltagare: 20st

Intyg: Efter godkänt prov utfärdas utbildningscertifikat