Säkra Lyft / Signalman

Säkra lyft/Signalman ger kunskap i att leda och lyfta säkert.


Olyckor och tillbud är många och ibland med mycket tragisk utgång. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Man kan ha kopplat fel, lyft fel, inte okontrollerat lyftanordningar eller lyftredskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder som finns för att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen.

 

Kurstid: 8 timmar (teori + praktik)

Pris: 2’200 kr + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs

Utrustning: Oömma kläder till det praktiska momemtet

Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs. Tolk och prov på andra språk kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Förtäring: Fika + lunch ingår, föranmäl behov av specialkost 

Mål/syfte: Att öka säkerheten vid lyft enligt lagkravet

Målgrupp: Alla som leder, planerar, hanterar och genomför lyft med t ex travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning. Samt för alla som agerar lastkopplare och signalman och kopplar lyftredskap till
lyftanordningar, oberoende av vilken typ av last det är.

Lagkrav: Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och
lyftredskap”

Antal deltagare: 20st

Intyg: Efter godkänt prov utfärdas utbildningscertifikat