Utbildning Schaktansvarig
- säker schakt, för ett säkrare arbete.

Beskrivning

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få många ödesdigra konsekvenser.

Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet. Därför är det viktigt att man som ansvarig för schaktarbeten lär sig att känna igen ett osäkert utförande för att kunna bedöma när man behöver ta hjälp från geotekniker och kanske välja en annan metod.

Innehåll:

  • Regelverk
  • Jordartskännedom
  • Tekniska egenskaper
  • Säker schakt
  • Övervakning och kontroll
  • Kunskapsprov

Passar dig som är: Arbetsledande personal och schaktansvariga.

Diplom utfärdas vid godkänd kurs 8 timmar