Brandskydd

Pajens produkter o tjänster AB jobbar med att utbilda och stödja företag inom brandskydd dels genom arrangerade kurser men även genom företagsstöd där vi kommer till Er.

Vi erbjuder ledning och utbildning inom ramen för gällande lagkrav som tex

  • Lagen om skydd mot olycka
  • Byggnormer
  • Arbetsmiljölagen

Exempel på utbildningar och övningar

  • Brandfarliga arbeten
  • Systematiskt brandskyddsarbete ( både utbildning o dokumentation )
  • Utrymningsövningar
  • Brandsläckningsövningar
  • Brandskydd på byggarbetsplatser (Teori och övningar)
[printfriendly]