Företagsförlagd Utbildning

Vi kommer till din arbetsplats och utbildar på plats

Många fördelar

 • Vi arbetar gärna med aktuella exempel från Er verksamhet och Ni behöver inte känna att Era arbetssätt lämnas ut med andra företag som åhörare.
 • Fast kurspris så vid flera deltagare blir kurspriset/elev lägre än vid en öppen kurs, Ni behöver inte åka längre än till Er arbetsplats vilket ofta sparar kostnader för företaget.
 • Är Ni för få i egna firman, hör med företagen omkring Er så kanske Ni tillsammans når ett antal så priset/elev blir gynnsamt.
 • Flera kurser har ett maxantal på ca 20 personer vilket inte styrs av oss som arrangörer.
 • Eftersom de flesta kurser berör arbetsmiljö uppstår ofta frågeställningar i samspelet Personal & Arbetsledning. Vem ansvarar för vad? Dessa frågor kan hanteras på plats och vi ser gärna att både personal och arbetsledning deltar samtidigt.

Som företag och arrangör står Ni för följande:

 • Kursanmälan av respektive elev
 • Lokal
 • Förtäring (fika på fm, lunch, fika på em)

Vi kommer med instruktör, utbildningsmateriel och tillhandahåller diplom och/eller utbildningsbevis beroende på kurs.

Lokalen behöver vara avsedd för undervisning med:

 • Sittplatser och bord till samtliga
 • Whiteboard/blädderblock
 • Duk och projektor

Kontakta oss om något av ovanstående inte finns.

Anpassningar av ovanstående görs efter ök

[printfriendly]