Öppna Kurser

Öppen kurs är när ni kommer till dukat bord där ni inte bara får möjlighet att lära av kursledaren utan även möta andra med liknande behov som er själva och lära av deras erfarenheter.

Öppna kurser ger ofta ett lärande med ett bredare perspektiv.

  • Vi har ordnat lokal och lockat elever från diverse företag
  • Vi tar exempel från eleverna i klassrummet så Ni får höra lite om hur andra gör
  • Vi skickar ut länk för kursanmälan så respektive elev fyller i efterfrågade uppgifter
  • Vi kommer med instruktör, utbildningsmateriel och tillhandahåller diplom och/eller utbildningsbevis beroende på kurs.
  • Lokalen vi undervisar i är avsedd för undervisning med sittplatser och bord till samtliga, whiteboard/blädderblock, duk och projektor.
  • Vid heldagskurs ingår förtäring (fika på fm, lunch, fika på em)
  • Miljö ombyte har ofta en god o positiv effekt i kunskapsbyggandet

Schemat för våra öppna kurser hittat ni här.

Beskrivningar för kurserna hittar ni här

[printfriendly]