Datum Veckodag Kurs Ort Lokal Pris Länk Anmälan
2021-06-04 Fredag Brandfarliga arbeten Trollhättan TIAB 2 490 kr Anmälan Extern
2021-06-09 Onsdag Lift/fallskydd Trollhättan TIAB 2 150 kr Anmälan
2021-06-18 Fredag Motorsåg A+B Trollhättan TIAB 2 500 kr Anmälan
2021-06-23 Onsdag Brandfarliga arbeten Trollhättan TIAB 2 490 kr Anmälan Extern
2021-07-02 Fredag Ställning 2-9m Trollhättan TIAB 2 200 kr Anmälan
2021-07-07 Onsdag Röjsåg RA+RB Trollhättan TIAB 2 500 kr Anmälan
2021-07-16 Fredag Brandfarliga arbeten Trollhättan TIAB 2 490 kr Anmälan Extern
2021-07-21 Onsdag ADR 1:3 Trollhättan TIAB 2 490 kr Anmälan
2021-07-30 Fredag Lift/fallskydd Trollhättan TIAB 2 150 kr Anmälan
2021-08-04 Onsdag Brandfarliga arbeten Trollhättan TIAB 2 490 kr Anmälan Extern
2021-08-13 Fredag Lift/fallskydd Trollhättan TIAB 2 150 kr Anmälan
2021-08-18 Onsdag Brandfarliga arbeten Trollhättan TIAB 2 490 kr Anmälan Extern
2021-08-27 Fredag Motorsåg A+B Trollhättan TIAB 2 500 kr Anmälan
2021-09-01 Onsdag Ställning 2-9m Trollhättan TIAB 2 200 kr Anmälan
2021-09-10 Fredag Säkra lyft & Travers Trollhättan TIAB 2 150 kr Anmälan
2021-09-15 Onsdag BAS U/P Trollhättan TIAB 3 500 kr Anmälan
2021-09-24 Fredag Lift/fallskydd Trollhättan TIAB 2 150 kr Anmälan
2021-09-29 Onsdag Brandfarliga arbeten Trollhättan TIAB 2 490 kr Anmälan Extern