Datum Kurs
2021-06-04 Brandfarliga arbeten
2021-06-09 Lift/fallskydd
2021-06-18 Motorsåg A+B
2021-06-23 Brandfarliga arbeten
2021-07-02 Ställning 2-9m
2021-07-07 Röjsåg RA+RB
2021-07-16 Brandfarliga arbeten
2021-07-21 ADR 1:3
2021-07-30 Lift/fallskydd
2021-08-04 Brandfarliga arbeten
2021-08-13 Lift/fallskydd
2021-08-18 Brandfarliga arbeten
2021-08-27 Motorsåg A+B
2021-09-01 Ställning 2-9m