Datum Kurs
2022-02-18 Arbete på väg
2022-02-23 Lift/fallskydd
2022-02-24 YKB 3
2022-03-04 Brandfarliga arbeten
2022-03-09 Brandfarliga arbeten
2022-03-10 YKB 4
2022-03-18 BAS U/P
2022-03-23 Lift/fallskydd
2022-03-24 YKB 5
2022-04-01 Röjsåg RA+RB
2022-04-06 Motorsåg A+B
2022-04-15 Ställning 2-9m
2022-04-20 Lift/fallskydd
2022-04-29 Säkra lyft & Travers