Säkra lyft / Signalman

Säkra Lyft / Signalman Säkra lyft/Signalman ger kunskap i att leda och lyfta säkert. Olyckor och tillbud är många och ibland med mycket tragisk utgång. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Man kan ha kopplat fel, lyft fel, inte okontrollerat lyftanordningar eller lyftredskap. Utbildning är en av de viktigaste och mest effektiva åtgärder […]

Allmän Utbildning Ställning (2-9m)

Allmän Utbildning Ställning (2-9m) Kravkurs enligt Arbetsmiljöverket AFS2013:4 §47 Arbetsgivaren skall se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ner ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete Kurstid: 8 timmar Pris: 2 200 + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs. Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget […]

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför […]

ADR 1:3

ADR 1:3 ADR 1.3 Utbildning för dig som hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods Mål/syfte: Utbildningen ska vara anpassad till personernas ansvarsområde och arbetsuppgifter. Gäller för personal som är anställd av leverantören eller avsändaren, personal som lastar/lossar farligt gods samt personal på speditörsföretag och skeppsklarerare. Målgrupp: Alla delaktiga i Farligt godstransporter, ex lastare, lossare, lagerarbetare, […]

Arbete På Väg (Nivå 1 & 2)

Arbete på Väg (Nivå 1 & 2) Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 (Nivå 1 & 2) På trafikverkets objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enlig nivå 1,2,3A och 3B. På trafikverkets objekt upphandlade efter 2018-10 gäller kompetenskrav enligt Steg 1.1,1.2 1.3, 2.1,2.2,2.3 samt 3. Vi erbjuder nu APV (Arbete på väg) […]

Lift / Fallskyddsutbildning

Lift/Fallskyddsutbildning enligt Arbetsmiljöverket AFS2006:6 §29 Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarnas teoretiska/praktiska kunskaper avseende säker användning av lift/fallskydds utrustning. Kurstid: 8 timmar Pris: 2 200 + moms/elev alternativt kontakta oss för pris på företagsförlagd kurs Förkunskaper: Kurs och prov genomförs om inget annat beställts på svenska varför goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift behövs. Tolk […]

BAS – P/U

BAS – P/U För att få en bra arbetsmiljö måste det Systematiska ArbetsMiljöarbetet (SAM) kombineras med en god säkerhetskultur Arbetena innebär risker för egen personal men lika ofta risker för andra arbetstagare på bygg-arbetsplatsen. Därför måste arbeten ofta riskbedömas både enskilt och med hänsyn till den övriga byggprocessen. Det är viktigt att varje företag/entreprenör utför en riskbedömning […]

HLR – Hjärt Lung Räddning

HLR + LABC HLR Vi utbildar i hjärt lungräddning enligt svenska rådet för hjärt lungräddnings utbildningplan Vi genomför kursen både som fristående HLR men även som kombination med andra kurser vid företagsförlagd utbildning HLR första hjälp förekommer bla inom våra egna YKB kurser. Mer information om HLR kan inhämtas från www.HLR.nu LABC L: Livsfarligt läge A: […]

Shaktansvarig – Säker Schackt

Utbildning Schaktansvarig– säker schakt, för ett säkrare arbete. Beskrivning Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få många ödesdigra konsekvenser. Många av de olyckor och tillbud som sker vid ras beror på att schakterna utformas med en alltför brant släntlutning och att man inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka förändring i jordmaterialet. Därför är det […]

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete När Du som arbetsgivare skall arbeta med arbetsmiljön behöver Du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om Systematiskt Arbetsmiljö består av ett antal aktiviteter samt förutsättningarna för dessa aktiviteter. Vi hjälper Er att förstå och hantera kraven från myndighet och betällare för Er verksamhet genom kurser eller på plats arbete. Vi […]